14/16 Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế